Categories: เซ็กส์วิชาการ

การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ของวัยรุ่น

นอกจากการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านร่างกาย วัยรุ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ โดยเกิดจากสาเหตุหลาย ๆ ประการ ได้แก่ การสร้างฮอร์โมนในร่างกาย สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของตัววัยรุ่นเองที่อาจเกิดผลกระทบต่ออารมณ์และสภาพจิตใจ เช่นความรู้สึกที่ได้ดูคลิปโป๊ อารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นเมื่อดูคลิปโป๊ และการเปลี่ยนแปลงอื่น การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. สังคม (Social) วัยรุ่นมีความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันจะมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในวัยนี้จึงเริ่มออกห่างจากพ่อแม่ ชอบอยู่กับเพื่อนมากกว่าและทำกิจกรรมนอกบ้าน อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจสิ่งเดียวกัน ชอบให้ตนเองเป็นที่สนใจ ยอมรับ ยกย่อง บางคน ถูกบังคับให้ดูคลิปโป๊ ก็ต้องยอมทำเพื่อให้เพื่อนยอมรับ
2. อารมณ์ (Emotion) การสร้างฮอร์โมนในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่ออารมณ์ของวัยรุ่น โดยจะทำให้หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย โกรธง่าย หวั่นไหวต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย อาจทำให้เกิดความสับสน กลัว ประหม่า และยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีเท่าที่ควร อาจเกิดอารมณ์ทางเพศได้ทุกเมื่อถึงแม้จะไม่ได้ดูคลิปโป๊ก็ตาม
3. สติปัญญา (Intellectual) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาที่ดี สามารถเรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ลึกซึ้ง การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แต่ขาดความรอบคอบบ้างเนื่องจากความรู้ประสบการณ์ยังน้อย รวมถึงในบางครั้งอาจใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เช่นเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วเลือกที่จะมีเซ็กส์กับเพื่อนแทนที่จะช่วยตัวเองแล้วดูคลิปโป๊
4. บุคลิกภาพ (Personalityเริ่มมีความสนใจในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสิ่งที่เพื่อน หรือวัยรุ่นด้วยกันสนใจ มีการเลียนแบบบุคคลที่ตัวเองชอบทั้งการแต่งหน้า แต่งตัว ทรงผม หรือการปรับบุคลิกภาพให้เหมือนต้นแบบ
5. ความเป็นตัวของตัวเอง (Independent) เมื่อวัยรุ่นเติบโตขึ้นก็ต้องการที่จะได้รับอิสระ อยากคิด อยากทำ อยากเป็นผู้ใหญ่ อยากตัดสินใจในบางเรื่องด้วยตัวเอง ไม่ชอบกฎ กติกา ชอบเอาชนะ วัยรุ่นบางกลุ่มจึงมักชอบทำอะไรผิดกฎอยู่เสมอ หลายครั้งวัยรุ่นก็ชอบแอบดูคลิปโป๊ในโรงเรียน
6. ความรัก (Love) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศทำให้วัยรุ่นเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม บางคนเริ่มมีความรักหรือแอบปลื้มคนอื่น มีแฟน บางคนอาจชื่นชอบหลงใหลดารานักร้องหรือถึงขั้นคลั่งไคล้
7. จริยธรรม (Ethics) วัยรุ่นจะเริ่มรู้จักแยกแยะในสิ่งต่าง ๆ ความผิดชอบชั่วดี ความถูกต้อง ความเป็นธรรม แต่การเลือกปฏิบัติก็แตกต่างกันไป บางคนอาจเลือกทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่เห็นว่าถูกต้อง แต่บางคนก็เลือกที่จะฝ่าฝืน การเสริมสร้างจริยธรรมอันดีให้กับวัยรุ่นจึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้วัยรุ่น มีจิตใจที่ดี มีจริยธรรมอันดี

Article info